Corona veroorzaakt verschuiving van duurzaamheid naar vitaliteit

Wat doen de 15 fietsambassadeurs in coronatijd anders dan daarvoor? Werken medewerkers thuis? Komen ze nog op de fiets, of juist op de fiets, of is de auto favoriet? Was voorheen duurzaamheid een belangrijk motief om het gebruik van fiets onder medewerkers te stimuleren, tijdens de coronacrisis zien de fietsambassadeurs in meer of mindere mate een verschuiving naar motieven als vitaliteit en gezondheid.

De tocht naar het werk is vervangen door een tocht in de buurt nu veel bedrijven thuiswerken als uitgangspunt hebben en dat ook de komende tijd nog zullen aanhouden. Ook is de fiets voor velen een alternatief voor het OV.

In het UMC Groningen wordt nu nog meer dan anders ingezet op de fiets. De beperkte parkeergelegenheid maakt dat het UMCG daar altijd al flink op inzet.

Enexis en FujiFilm die ruime parkeervoorzieningen hebben, geven aan dat zij fietsstimulering nu koppelen aan gezondheid. Dat geldt ook voor de Nationale Politie.

Naast het thuiswerken zijn er ook fietsambassadeurs waar nog wel personeel naar kantoor of bedrijf komt. Nu de Efteling weer haar deuren heeft geopend is de fiets voor medewerkers een goed alternatief voor het OV. Ook bezoekers die op de fiets komen, hebben nu een streepje voor, zij kunnen hun fiets gratis stallen bij de Efteling. Maar voor de meeste bezoekers is de fiets geen optie en zij komen meestal met de auto.

MN heeft voor het personeel dat op kantoor moet zijn het aantal parkeerplaatsen opgeschaald. Maar daarbij geldt wel dat medewerkers die binnen 10 km van kantoor wonen, niet met de auto mogen komen.

De meeste werknemers van fietsambassadeur Wiertsema & Partners in Tolbert kunnen onder aangepaste omstandigheden hun normale werkzaamheden uitvoeren. Omdat fietsen gezond is, heeft Wiertsema afgelopen maanden gewerkt aan het verbeteren van de voorzieningen voor de medewerkers die op een elektrische fiets naar het werk komen. Zo is het aantal laadpunten opgeschaald. Binnenkort hopen ze ook een platform te presenteren waarop het aantal gefietste kilometers die medewerkers afleggen worden weergegeven.

Fietsambassadeurs die het roer omgooien zijn er ook. Zo heeft Ahoy, waar momenteel alles stilligt, een ParkNBike opgesteld om het OV te ontzien. Werknemers die wel naar hun werk moeten, kunnen voor 4 euro parkeren bij Ahoy en vanuit daar verder de stad in met deelvervoer zoals fietsen, e-bikes en e-scooters. Vooral grote bedrijven maken gebruik van deze hub.

De gemeente Rotterdam denkt vooral mee met haar burgers en ondernemers om het mogelijk te maken dat er zoveel mogelijk weer open kan en dat er ruimte is om dat te doen. Zo krijgen fietsers langer groen. Wat betreft hun eigen medewerkers, ook zij werken vooral thuis. 

En tot slot heb je de fietsambassadeur Schiphol die haar doelstelling om 7000 werknemers op de fiets te krijgen vasthoudt. Het tellen hiervan is begonnen en nu al valt op dat het aantal fietsers onder het operationeel personeel toeneemt.